Bc. Kateřina Dubnová, jazykové korektury a editace textů

Ceník

Korektury provádím formou dohody o provedení práce, tzn. že zájemce o kontrolu a opravu textu je mým zaměstnavatelem s příslušnými povinnostmi a právy.

Jednotná cena u korektur malého rozsahu (do 100 normostran – platí i pro letáky, texty na webové stránky a sociální sítě, články pro časopisy apod.) … 105,- Kč brutto / normostranu

Normostrana = 1800 znaků (počítá se z hotové korektury, ne z textu zaslaného ke kontrole a opravě)

korektury textů většího rozsahu (např. publikace o 100 a více stranách):

Osvědčený systém trojích korektur: po první korektuře Vám text vrátím a budete do něj moci ještě udělat zásahy a změny. Tyto změny Vám opět při druhé korektuře zkontroluji a vrátím Vám jej k posledním finálním zásahům před tiskem – opět následují korektury z mé strany.

Cena za NS je v tomto případě stanovena na 40 Kč brutto (x 3 korektury).