Bc. Kateřina Dubnová, jazykové korektury a editace textů

Ceník

Ceník korektur

webové stránky malého rozsahu (do cca 20 stránek) .........................................................................   100 Kč / stránku

propagační materiály, letáky, brožury, texty na blog atd. malého rozsahu (do 20 NS) ..................  90 Kč / normostranu

korektury textů většího rozsahu (např. publikace o 100 a více stranách):

Osvědčený systém trojích korektur: po první korektuře Vám text vrátím a budete do něj moci ještě udělat zásahy a změny. Tyto změny Vám opět při druhé korektuře zkontroluji a vrátím Vám jej k posledním finálním zásahům před tiskem – opět následují korektury z mé strany.

Cena za NS je v tomto případě stanovena na 25 Kč (x 3 korektury)